Ochrona danych osobowych

Smart Vegetables Innovations sp. z o. o. wyznaczyła na Inspektora Ochrony Danych Pana Marcina Cwenera.
Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą adresu iod@green-factory.com

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna – proces rekrutacji

Ochrona danych osobowych