Firma

Smart Vegetables Innovations Sp. z o.o. – jest jedną ze spółek Grupy Green Holding, której zadaniem jest rozpoczęcie innowacyjnej produkcji sałat w systemie hydroponicznym.Głównym celem projektu było stworzenie nowoczesnego obiektu szklarniowego, przeznaczonego do prowadzenia innowacyjnej uprawy warzyw liściowych z odpowiednio rozbudowanym i wyposażonym zapleczem badawczo – rozwojowym.

Dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 powstanie inwestycja umożliwiająca prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w trójstopniowej skali:

  • Laboratoryjnej – kamery badawcze jednostki naukowe
  • Przemysłowej – wielkopowierzchniowy obiekt szklarniowy.

Hydroponika, inaczej zwana kulturą wodną – to nowoczesna bez glebowa uprawa roślin, stanowiąca alternatywę dla uprawy ziemnej. W tym systemie, produkcja odbywa się na pożywkach wodnych, głównie w obiektach szklarniowych zapewniających kontrolowane warunki na każdym etapie wzrostu rośliny. Metoda ta jest szczególnie przydatna do uprawy warzyw, ziół, kwiatów oraz upraw specjalnych.

Ochrona danych osobowych