Ochrona danych osobowych

Smart Vegetables Innovations sp. z o. o. wyznaczyła na Inspektora Ochrony Danych Pana Marcina Cwenera. Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą adresu iod@green-factory.com

Polityka prywatności

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

Klauzula informacyjna – proces rekrutacji

 

Ochrona danych osobowych